Tập ảnh : Hoạt động ngoại khoá: Tham quan Đền thờ Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh) và trung tâm sinh thái giáo dục VECO (Huyện Gia Lâm)