Chào mừng đến với cổng thông tin điển tử trường Tiểu học Gia Thượng!

Có 36 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 CV 18/HĐTĐKT: Về việc thông báo danh sách tập thể, cá nhân đăng ký thi đua năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 18-hdtdkt-vv-thong-bao-dktd-khoi-gd_03112020.pdf
18/HĐTĐKTVăn bản cấp trên 03-11-2020
2 Thông báo của Sở GDĐT Hà Nội về nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 12_18%205659%20Lich%20nghi%20Tet%20DL.pdf
5659/SGDĐT-VPVăn bản cấp trên 19-12-2019
3 Công văn về việc tổ chức Cuộc thi ảnh "Gìn giữ khoảnh khắc hạnh phúc trẻ thơ"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CV%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20cu%E1%BB%99c%20thi%20AIP(05_12_2019_11h01p10)_signed.pdf
5469SGDĐT-CTTTVăn bản cấp trên 10-12-2019
4 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 35-kh-thuc-hien-ngiem-vu-cntt-nh19-20.pdf
35/KH-PGD&ĐTVăn bản cấp trên 08-10-2019
5 Công văn 4262 ngày 26/9/2019 về chương trình hoạt động mỹ thuật cho học sinh tiểu học năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4262_chuong-trinh-hoat-dong-my-thuat-cho-hs-tieu-hoc-tphn.pdf
4262/SGD&ĐT DGPTVăn bản cấp trên 01-10-2019
6 Công văn chuẩn bị cho Kế hoạch 28/KH-UBND Thành phố về việc thực hiện Đề án NNQG  Văn bản cấp trên 26-09-2019
7 Kế hoạch thực hiện công tác HSSV-GDTC-YTTH năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 31-kh-cong-tac-hssv-gdtc-ytth-2019-2020.pdf
31/KH_PGD&ĐTVăn bản cấp trên 25-09-2019
8 Công văn về tổ chức tuyên truyền các Luật được Quốc hội thông qua
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CV%20Tuyen%20truyen%20pho%20bien%20cac%20Luat%20NQ%20duoc%20thong%20qua%20tai%20ky%20hop%207%20khao%20XIV.pdf
File thứ 2: Luat%20Dau%20tu%20cong.pdf
File thứ 3: Luat%20Giao%20duc.pdf
File thứ 4: Luat%20kinh%20doanh%20bao%20hiem%20Luat%20so%20huu%20tri%20tue.pdf
File thứ 5: Luat%20phong%20chong%20tac%20hai%20cua%20ruou%20bia.pdf
File thứ 6: Luat%20thi%20hanh%20an%20hinh%20su.pdf
 Văn bản cấp trên 23-09-2019
9 Kế hoạch phối hơp tổ chức tuyên truyền Pháp luật về TT ATGT trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Long Biên năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 196KH%20ph%E1%BB%91i%20h%E1%BB%A3p%20TT%20ATGT.pdf
 Văn bản cấp trên 20-09-2019
10 KH Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 30%20kh%20tuyen%20truyen%20GD%20bao%20ve%20moi%20truong-%20ung%20pho%20bien%20doi%20khi%20hau.pdf
 Văn bản cấp trên 19-09-2019
11 Thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 09_05%20CV%20v%C4%83n%20h%C3%B3a%20%E1%BB%A9ng%20x%E1%BB%AD%20trong%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20h%E1%BB%8Dc%201299_signed(04_09_2019_08h52p11)_signed.pdf
 Văn bản cấp trên 10-09-2019
12 Tiếp tục thực hiện kế hoạch số: 3464/KH-GDĐT ngày 16/8/2028 của Sở GDĐT Hà Nội và CV số 109/PGD&ĐT ngày 11/9/2018 về việc triển khai GD lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3464.pdf
File thứ 2: 109%20cv%20HD%20thuc%20hien%20nhiem%20vu%20GDQPAN.pdf
 Văn bản cấp trên 10-09-2019
13 Quyết định khen thưởng tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu ngành GD&ĐT Quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd1450_khen_thuong_tt-gvnv-hs_tieu_bieu_nh18-19_21820199.pdf
 Văn bản cấp trên 09-09-2019
14 Công văn gia hạn thời gian hoàn thành tham gia cuộc thi DVC mức 3,4
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3881-CV%20Gia%20han%20thoi%20gian%20lam%20bai%20DVC%20TT.pdf
 Văn bản cấp trên 09-09-2019
15 Công văn số 1473/UBND-QLĐT ngày 21/8/2019 v/v đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv1473.pdf
 Văn bản cấp trên 22-08-2019
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích