Chào mừng đến với cổng thông tin điển tử trường Tiểu học Gia Thượng!

Có 100 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch công tác tháng 5/2024

(Tải File đính kèm)

14/KH-THGTVăn bản trường 02-05-2024
2 Báo cáo công tác tháng 4/2024

(Tải File đính kèm)

05/BC-THGTVăn bản trường 24-04-2024
3 Thông báo các khoản thu tháng 4/2024

(Tải File đính kèm)

36/TB-THGTVăn bản trường 05-04-2024
4 Kê hoạch công tác tháng 4/2024

(Tải File đính kèm)

11/KH-THGTVăn bản trường 04-04-2024
5 Báo cáo công tác tháng 3/2024

(Tải File đính kèm)

05/BC-THGTVăn bản trường 24-03-2024
6 Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2024

(Tải File đính kèm)

05/KH-THGTVăn bản trường 04-03-2024
7 Thông báo các khoản thu tháng 3 năm 2024

(Tải File đính kèm)

24/TB-THGTVăn bản trường 04-03-2024
8 Báo cáo công tác tháng 2/2024

(Tải File đính kèm)

04/BC-THGTVăn bản trường 26-02-2024
9 Thông báo các khoản thu tháng 2 năm 2024

(Tải File đính kèm)

16/TB-THGTVăn bản trường 06-02-2024
10 Thông báo về việc cho học sinh đi học trong những ngày rét kéo dài

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

09/TB-THGTVăn bản trường 25-01-2024
11 Thông báo các khoản thu tháng 1 năm 2024

(Tải File đính kèm)

01/TB-THGTVăn bản trường 05-01-2024
12 Kế hoạch công tác tháng 1 năm 2024

(Tải File đính kèm)

01/KH-THGTVăn bản trường 02-01-2024
13 Tờ trình Đề nghị khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2023

(Tải File đính kèm)

33/TTr-THGTVăn bản trường 25-12-2023
14 Báo cáo công tác tháng 12/2023

(Tải File đính kèm)

43/BC-THGTVăn bản trường 25-12-2023
15 Kế hoạch khảo sát học sinh lớp 5 Năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

57/KH-THGTVăn bản trường 21-12-2023
1234567
Địa chỉ: Tổ 20b Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích