Chào mừng đến với cổng thông tin điển tử trường Tiểu học Gia Thượng!

Điạ chỉ: Tổ 20 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 02432668900

Email: c1giathuong@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Thị Yến

Ngày sinh: 2/2/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Email liên lạc: nguyenyen0274@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Khánh Chi
Nguyễn Thị Khánh Chi

Ngày sinh: 5/9/1982

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Email liên lạc: khanhchi82.59@gmail,com