Chào mừng đến với cổng thông tin điển tử trường Tiểu học Gia Thượng!

Có 72 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 12/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 12-2021_05012022.pdf
 Thông tin ba công khai 05-01-2022
2 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: khctt12_27122021.pdf
14/BC-THGTThông tin ba công khai 27-12-2021
3 Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-gia-t11_06122021.pdf
 Thông tin ba công khai 06-12-2021
4 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bcctt11_06122021.pdf
22/BC-THGTThông tin ba công khai 23-11-2021
5 Thống kế kết quả đánh giá chất lượng giáo dục giữa kì I - Năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tk-kq-chat-luong-gd-k12_22112021.pdf
File thứ 2: tk-kq-chat-luong-gd-k345_22112021.pdf
 Thông tin ba công khai 22-11-2021
6 Thống kế kết quả kiểm tra định kì Khối 4,5 giữa kì I - Năm học 2021 - 2022  Thông tin ba công khai 22-11-2021
7 Thông báo về việc thay đổi Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A4 - Năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3a42_21112021.pdf
05/TB-THGTThông tin ba công khai 21-11-2021
8 Quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 3A4 - Năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: phan-cong-3a4_21112021.pdf
44/QĐ-THGTThông tin ba công khai 21-11-2021
9 Kết quả đánh giá xếp loại Cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 10-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021_10_01112021.pdf
 Thông tin ba công khai 30-10-2021
10 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 10-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bcctt10_28102021.pdf
06/BC-THGTThông tin ba công khai 22-10-2021
11 Quy chế tiếp công dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-tiep-cong-dan_26102021.pdf
31/QĐ-THGTThông tin ba công khai 13-10-2021
12 Quy trình chuyển trường của học sinh trường Tiểu học Gia Thượng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 9-qt-chuyen-truong-cua-hs_26102021.pdf
32/QĐ-THGTThông tin ba công khai 13-10-2021
13 Kết quả đánh giá xếp loại Cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 9-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021_9_01112021.pdf
 Thông tin ba công khai 29-09-2021
14 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 9-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bcctt9_27102021.pdf
01/BC-THGTThông tin ba công khai 21-09-2021
15 Thông báo công khai thông tin đội ngũ CBGVNV của trường Tiểu học năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-cong-khai-thong-tin-doi-ngu-cbgvnv-cua-truong-tieu-hoc-nam-hoc-2021-2_29112021.pdf
Biểu mẫu 08Thông tin ba công khai 07-09-2021
12345

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích