Chào mừng đến với cổng thông tin điển tử trường Tiểu học Gia Thượng!

Có 87 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 10/2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 31-10-2022
2 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường TH Gia Thượng năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

44/QĐ-THGTThông tin ba công khai 11-10-2022
3 Quy chế quản lý sử dụng tài sản công Năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

52/QĐ-THGTThông tin ba công khai 11-10-2022
4 Quy chế tiếp công dân Năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

51/QĐ-THGTThông tin ba công khai 11-10-2022
5 Quy chế thi đua khen thưởng Năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

48/QĐ-THGTThông tin ba công khai 11-10-2022
6 Quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí Năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

47/QĐ-THGTThông tin ba công khai 11-10-2022
7 Quy chế làm việc của trường TH Gia Thượng Năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

48/QĐ-THGTThông tin ba công khai 11-10-2022
8 Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 9/2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 03-10-2022
9 Thông báo công khai thông tin về cơ sở vật chất của trường học Năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 05-09-2022
10 Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 05-09-2022
11 Thống kê kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì II Khối lớp 2,3,4,5 - Năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

 Thông tin ba công khai 15-06-2022
12 Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế Năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 01-06-2022
13 Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 3/2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 28-03-2022
14 Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 2/2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 28-02-2022
15 Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 1/2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 27-01-2022
123456