Chào mừng đến với cổng thông tin điển tử trường Tiểu học Gia Thượng!

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức 20-11 của trường Tiểu học Gia Thượng năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh20-11_18112021.pdf
36/KH-THGTVăn bản trường 17-11-2021
2 Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường TH Gia Thượng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tbts_25062021(1).pdf
15/TB-THGTVăn bản trường 25-06-2021
3 Kế hoạch tuyển sinh trường TH Gia Thượng năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: khts_25062021.pdf
41/KH-THGTVăn bản trường 25-06-2021
4 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid - 19 chuẩn bị đón học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường do dịch bênh Covid - 19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: khpcdich-benh_03032021.pdf
31/KH-THGTVăn bản trường 28-02-2021
5 Thông báo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: covid_28012021.pdf
11/TB-THGTVăn bản trường 28-01-2021
6 Công văn tổ chức hoạt động ngoại khóa của trường Tiểu học Gia Thượng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 205-cv-to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-th-gia-thuong_07122020.pdf
205/PGD&ĐTVăn bản trường 07-12-2020
7 Thông báo về việc tổ chức các hoạt động giáo dục và phòng chống dịch bệnh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-to-chuc-cac-hd-gd-chong-dich_11052020.pdf
22/TB-THGTVăn bản trường 10-05-2020
8 Kế hoạch hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid 19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-huong-dan-day-hoc-online_10042020.pdf
28/KH-THGTVăn bản trường 10-04-2020
9 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trường Tiểu học Gia Thượng năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vt.pdf
20/KH-THGTVăn bản trường 03-02-2020
10 Thông báo về việc triển khai công tác y tế học đường năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TBKhamSk.pdf
12/TB-THGTVăn bản trường 10-12-2019
11 TH Gia Thượng - kế hoạch triển khai các khoản thu - chi đầu năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thgtke_hoach_trien_khai_cac_khoan_thu_chi_nam_hoc_2018-2019_1010201820.pdf
 Văn bản trường 10-10-2018
12 KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017 – 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_tuyen_sinh_nam_2017-2018_1_301020179.doc
01/KH-THGTVăn bản trường 30-10-2017
13 Kế hoạch công tác tháng 10
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_cong_tac_thang_10_2017_gia_thuong_21120178.doc
Số: 16 /KH- THGTVăn bản trường 05-10-2017
14 Kế hoạch triển khai các khoản thu - chi đầu năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_trien_khai_cac_khoan_thu_-_chi_dn_17-18gia_thuong_21120178.doc
08/KH-THGTVăn bản trường 26-09-2017
15 Kế hoạch công tác tháng 9
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_cong_tac_thang_9_2017_gia_thuong_-_copy_21120178.doc
05 /KH- THGTVăn bản trường 08-09-2017
12