Chào mừng đến với cổng thông tin điển tử trường Tiểu học Gia Thượng!

Giáo viên

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 27/7/1975

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 01684536303

Email liên lạc: thuha.ltk@gmail.com

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2
Tống Thị Bích Hồng
Tống Thị Bích Hồng

Ngày sinh: 7/11/1980

Điện thoại riêng: 0973477956

Email liên lạc: tongbichhong1980@gmail.com

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3
Trịnh Thị Phương
Trịnh Thị Phương

Ngày sinh: 29/8/1976

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0917897510

Email liên lạc: tuphuong0306@gmail.com

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3
Nguyễn Mỹ Dung
Nguyễn Mỹ Dung

Ngày sinh: 19/10/1994

Điện thoại riêng: 013059565

Email liên lạc: nguyen.hongthuy2202@gmail.com

Giáo viên chủ nhiệm lớ 1A6