Chào mừng đến với cổng thông tin điển tử trường Tiểu học Gia Thượng!

Có 104 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn thực hiện công tác thu chi Năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 205-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-chi-nh21-22_27112021.pdf
205/PGD&ĐTVăn bản chỉ đạo 25-11-2021
2 V/v thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4019-sgd-gdpt24112021_09h52p07_signed_25112021.pdf
4019/SGDĐT-CTTTVăn bản chỉ đạo 25-11-2021
3 Tăng cường công tác quản lý thu chi và quản lý tài chính năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv2182-2021-signed-tang-cuong-ql-thu-chi-nh2021-2022_20112021.pdf
2182/UBND-GD&ĐTVăn bản chỉ đạo 20-11-2021
4 Thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv2181-2021-signed-thong-nhat-cac-khoan-thu-chi-nh-2021-2022_20112021.pdf
2181/UBND-GD&ĐTVăn bản chỉ đạo 20-11-2021
5 Quyết định khen thưởng của UBND quận Long Biên năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-7367-2021_signed_18112021.pdf
7367/QĐ-UBNDVăn bản chỉ đạo 18-11-2021
6 Công văn v/v Thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-vv-do-khi-thai-oto-xe-may12112021_17h25p39_signed_18112021.pdf
3904/SGDĐT-CTTTVăn bản chỉ đạo 18-11-2021
7 Công văn V/v triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-trien-khai-song-va-may-tinh_chunglh-05-11-2021_18h04p46-08112021_15h35_13112021.pdf
File thứ 2: 56c7857bdb84f22497eefff08827e3e4_13112021.pdf
File thứ 3: 4c273a06667146108ae6bef8cfd00b24_13112021.pdf
File thứ 4: f5e166c1b48bfb12524a61d36565d7cb_13112021.pdf
3837/SGD&ĐT-VPVăn bản chỉ đạo 10-11-2021
8 Công văn V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 đợt 3
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qdub-4766-2021_signed-1-qd-khen-thuong-nh-20-21-dot-3_13112021.pdf
4766/QĐ-UBNDVăn bản chỉ đạo 10-11-2021
9 Công văn Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-3626-bao-cao-thong-ke-2021-2022_01112021.pdf
3626/SGDĐT-KHTCVăn bản chỉ đạo 22-10-2021
10 Công văn đăng ký thi đua năm học 2021-2022 cấp Bộ, TP và khen cao
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-de-nghi-khen-cap-tp-va-khen-cao-nam-hoc-2021-2022_01112021.docx
196 /PGDĐTVăn bản chỉ đạo 22-10-2021
11 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ và Thực hiện Nghị định
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-so-81-2021_01112021.pdf
File thứ 2: 3608-sgd-khtc20102021_09h20p23_signed_01112021.pdf
81/2021/NĐ-CPVăn bản chỉ đạo 20-10-2021
12 Thông báo của Phòng ý tế về việc tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đợt 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-450-to-chuc-chien-dich-tong-ve-sinh-moi-truong-dot-2_19102021.pdf
450-TB/UBNDVăn bản chỉ đạo 18-10-2021
13 Nghị quyết cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện chương trình sữa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn TP
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 04-2021-nq-hdndsigned-quy-che-ho-tro-thuc-hien-sua-hoc-duong_01112021.pdf
04/2021/NQ-HĐNDVăn bản chỉ đạo 12-10-2021
14 Nghị quyết quy định mức trần thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 06-2021-nq-hdndsigned-quy-dinh-muc-tran-hp-clc_01112021.pdf
06/2021/NQ-HĐNDVăn bản chỉ đạo 12-10-2021
15 Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố HN năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05-2021-nq-hdndsigned-quy-dinh-muc-tran-hp_01112021.pdf
05/2021/NQ-HĐNDVăn bản chỉ đạo 12-10-2021
1234567